پاسخ پرسش : كله پاچه - كم شنواي چاپ
برچسب ها: کله پاچهکم شنواییقطره های سه گانه

آقا، 43 ساله
پرسش: در كله پاچه فروشي از چه قسمتي سفارش داده شود
راهكار كم شنواي رابراي تقويت ان بفرمايدپاسخ: همه جای کله پاچه گوسفند خوب است ولی زیاد خوردن مغز خوب نیست و کودنی می آورد.

 

در خصوص كم شنوايی نیز اگر آسیب موضعی نخورده باشد، ریختن قطره های سه گانه ذیل که به ترتیب بعد از پایان اولی بعدی را شروع می کنند را داخل گوش بریزند.
روغن زیتون 7 شب اول 2 قطره
عسل 5 شب دوم 2 قطره
سرکه طبیعی 3 شب سوم 2 قطره

ولی اگر علائم دیگری نیز در سرشان باشد که نشانه غلبه خلط خاصی باشد باید درمان مربوطه نیز انجام شود.