پاسخ پرسش : عدم تایید پرتقال تامسون چاپ
برچسب ها: بارداریپرتقالگلپر

آقا، 18 ساله
پرسش: باسلام خدمت دکتر روازاده عزیز
لطفا نظرتان رادر مورد پرتقال های پیوندی وتامسون بفرمائید-مخصوصا برای خانم های باردار. باتشکرپاسخ: مورد تایید نیست، از پرتقالهای رسمی مانند پرتقالهای رسمی مازندران استفاده نمایید.
ضمناً خانمهای باردار خیلی نباید سردی بخورند، پرتقال هم سرد است که مصلح آن گلپر می باشد.