پاسخ پرسش : کتف، پهلو و درد کف پا چاپ
برچسب ها: حجامتکتفپهلوکف پا

آقا، 27 ساله
پرسش: باسلام خانمی کتف ،پهلو وکف پایش درد می کند و محل این دردها گرم می شود چکار باید بکند؟پاسخ: حجامت کنند و اگر هم خیلی تکرار می شود یک آزمایش کلی بدهند و به مطب مراجعه نمایند.