پاسخ پرسش : منبع حدیث امام رضا ع در خصوص استفاده از آب جوشیده چاپ

آقا، 35 ساله از قم    
پرسش: به نظر می رسد در زمان زندگی امام رضا(ع) و حتی تا صد سال پیش جوشاندن آب آشامیدنی کار پر زحمت بوده علاوه بر آن برای کسانی که در مسافرت یا جبهه جنگ بوده اند این کار تقریبا غیر ممکن بوده است. لطفا آدرس حدیثی که امام رضا دستور جوشاندن آب را داده اند رابنویسید

 


پاسخ: اولاً جوشاندن آب مانند پختن غذا کار دشواری نبوده است، ثانیاً در زمان جنگ، حالت اضظرار مطرح هست و در شرایطی خوردن گوشت مردار نیز حلال می شود. ضمناً متن و آدرس حدیث به شرح ذیل می باشد:
امام رضا عليه السلام :
الماء المغلي ينفع من كل شيء و لايضر من شيء
آب جوشيده از همه جهت سودمند است و به هيچ رو زيان بخش نيست . صحيفة الرضا

امام صادق عليه السلام:
آب جوشيده سودمند است و هيچ ضرري ندارد . مكارم الأخلاق


حضرت علي عليه السلام:
آب جوشيده براي همة دردها نافع است و به هيچ وجه ضرر ندارد . حلية المتقين