پاسخ پرسش : چگونگی ریختن عسل در خورشت چاپ

آقا، 29 ساله                     
پرسش: با سلام
آيا ميتوان از عسل در غذاهاي در حال جوش استفاده كرد.چون مي گویند عسل در دماي بالا سمي مي شود؟پاسخ:   توصیه می شود غذایتان را خاموش کنید وقتی از جوش افتاد، یک قاشق عسل در آن بریزید. عسل مزه خورشتهایتان را خیلی خوب می کند.