پاسخ پرسش : درد کمر با بلند کردن اجسام چاپ
آقا، 50 ساله
پرسش: کمر من ضعیف است و به محض این که کار نیمه سنگینی انجام دهم مثل بلند کردن بخاری حتی با کمک یک نفر دیگر؛ کمرم چند روز درد می کند. البته این درد شدید نیست و دیسک کمر هم ندارم.

پاسخ: لطفاً برای معاینه و بررسی دقیق تر و ارائه درمان به همراه عکس و سوابق پزشکی به مطب مراجعه نمایید.