پاسخ پرسش : درد زانو به علت تداخل مصرف آهن با داروهای شیمیایی چاپ
خانم، 24 ساله از رفسنجان
پرسش: با سلام من یکی از بیمارانتان هستم شما به من یک نعل اسب دادید ویک بطری آب آهن زمانی که نعل را داخل غذایم می اندازم یا اینکه از آب آهن استفاده می کنم احساس بدتری می کنم و درد زانوانم بیشتر می شود و زمانی که داروهای شیمیایی استفاده می کردم دکتر به من می گفت قرص آهن و غذاهای سرشار از آهن برایم مضراست می خواستم بدانم علت چیست؟

پاسخ: علت می تواند به دلیل تداخل با داروهای شیمیایی که مصرف می کنید باشد. زیر نظر پزشک داروهای شیمیایی خود را قطع نمایید.