پاسخ پرسش : امکان کنترل آرتریت روماتویید چاپ
خانم، 34 ساله از اصفهان
پرسش: بیماری من آرتریت روماتویید است. مفاصل انگشتان دست و پایم متورم شده و دردناک می شوند.
می خواستم بدانم آیا با روش حجامت می توانم از این بیماری شفا یابم. اگر ممکن است با کدام روش حجامت؟
خیلی ازشما مممنون وقدردانم

پاسخ: اولاً سرد و تر نخورید و مواد غذایی با طبع گرم و خشک فراوان بخورید و سرخود حجامت نکنید. دم کرده های با طبع گرم را بخورید. به مطب مراجع نمایید تا بیماریتان کنترل شود. اگر کنترل نشود عوارض و بدشکلی در مفاصلتان بوجود می آید.