پاسخ پرسش : درمان بيماري پاركينسون چاپ
خانم، 70 ساله   
پرسش: سلام سوال من در مورد بيماري پاركينسون، معالجه و رژيم غذايي مربوط به آن است

پاسخ: سر شما سرد و تر شده است. گرمی بخورید و سرتان را ببندید و گرم نگهدارید و روغن سیاه دانه (شونیز) به سرتان بمالید و داخل بینیتان نیز بریزید. اسفند نیز بخورید.