پاسخ پرسش :آرتروز مفاصل و درد مزمن زانو چاپ

آقا، 34 ساله از کرمانشاه
پرسش: مادرم 70 ساله است و نزدیک بیست سال است که آرتروز مفاصل و درد مزمن زانو دارد آیا زالو درمانی راه علاج است؟
در ضمن ایشان طبع گرم و فشار خون متوسط17-15 دارد.

 

 

پاسخ : اولاً فشار خون بالایی دارد باید حتماً درمان شوند. برای درد زانو، راه حل زالو نمی باشد، به مطب مراجعه نمایند تا درمان ارائه گردد.