پاسخ پرسش : مشکل تنگی کانال نخاعی مهره های کمر چاپ

خانم، 76 ساله از زنجان
پرسش: درمان مشکل تنگی کانال نخاعی مهره های کمر چیست ؟

 

 

پاسخ : عمدتاً همانند اقدامات مربوط به رفع کمر درد و اصلاحات ستون فقرات قابل درمان هستند.