پاسخ پرسش : تقویت و رشد مجدد مو چاپ

آقا، 36 ساله                       

پرسش: برای ریزش مو و همچنین تقویت و رشد مجدد مو چه راه حل هایی دارید و از چه داروها و از چه غذاهایی باید استفاده کرد

پاسخ:  اگر ریزش مویتان تازه شروع شده و تاسی قدیمی نیست، نسخه کچلی برای شما مفید است.