پاسخ پرسش : ترشحات ريويي و خلطهاي سبز رنگ چاپ

آقا، 47 ساله از تهران
پرسش : با سلام:حدود 5 سال است پسرم ترشحات ريويي بصورت خلطهاي سبز رنگ تخليه ميكند در حدود 15 ماه پيش به دليل تنگي تنفسش در بيمارستان مسيح دانشوري بستري و توسط دكتر جباري فوق تخصص برونشيت و برونشكتازي مورد برونكوسكپي (شستشوي ريه) قرار گرفت ظرف مدت دوهفته بعد مرخص و تاكنون كه مدت يك سال است يكماه درميان آمپول جنتامايسين و آميكاسين با دستگاه نبولايزر بخور ميكند تا چركهاي ريه دفع شود .ضمناًهمين مدت هم است كه آنتي بيوتيكهاي قوي مانند سيپيرو ،افلو و اسپريهاي فلوكسيتايد و اترو ونت با قرص كورتن 5 ميلي استفاده ميكند در حال حاضر در مورخ 10/2/88 به مطب حضرتعالی مراجعه و همكار شما داروي خوراكي مانندي را جهت استفاده تحويل داده ولي خلطها بيشتر شده .آيا با توجه به مراجعه بعدي كه 20 روز ديگر ميباشد ما نگران نباشيم؟

 


پاسخ : نگرانی ندارد ولی درمان این بیماری زمان بر است که باید پیگیر درمان باشید.