پاسخ پرسش : چگونه از یائسگی زودرس جلوگیری کنیم چاپ
خانم، 30 ساله از قم
پرسش: مشخصات بیمار: سودایم غالب است. رنگ پوستم قبلا روشن بوده که الان تیره شده و عادت های ماهانه ام نامنظم است. چگونه از یائسگی زودرس جلوگیری کنیم؟
پاسخ : سودا زاها را نخورید. گرم و تر عمدتاً بخورید و 21 روز اسپند بخورید و صبح ها عرق رازیانه و عصرها عرق بومادران بخورید. تغذیه سالم نیز داشته باشید.