پاسخ پرسش : درد اعضا در خانمهای باردار چاپ

آقا، 29 ساله
پرسش: با سلام توصیه ای برای رفع درد اعضا در خانمهای باردار مثلا" 8 -9 ماهه بفرمایید.

پاسخ: این دردها طبیعی است و علت آن بزرگ شدن رحم می باشد. می توانند شکمشان را ببندند البته نه خیلی محکم.  با اینکار مقداری از سنگینی بار، از عضلات و رباطهای رحمی به ستون فقرات منتقل می گردد.