پاسخ پرسش : علت و درمان خروج باد از رحم و رژیم غذایی دوره پریود چاپ

خانم، 22 ساله از قم
پرسش: چند سال است که از رحم من صدایی شبیه صدای بیرون آمدن باد می اید و باد هم خارج می شود علت و درمان آن چیست؟

 

پاسخ: دلیل آن این است که هنگام پریود، شما همه چیز می خورید. در این دوران مواد غذایی سرد و همچنین پیاز نباید بخورید، چرا که باعث ایجاد باد در رحم می شود. شما در دوران پریود شستشو نکنید و تزریق واژینال عسل هم داشته باشید.