پاسخ پرسش : درد و مشکلات دوره عادت ماهانه چاپ

خانم
پرسش : در مورد عادت ماهانه زنان من در این باره دچار درد شدید کمر شده بطوریکه توانایی انجام هیچ کاری را ندارم و خونریزی شدید داشته و قبل از موعد مقرر عفونتهایی از داخل رحم خارج شده و بوی تعفن از اینها استشمام می شود مخواستم بدانم که همچین مواقعی چه کاری انجام دهم؟ در ضمن اینجانب دچار کم خونی شدید نیز هستم .با تشکر از شماو همکاران گرامی

 

 

پاسخ :  به مطب مراجعه کنید مشکل شما رحمی هست که باید دستورات لازم به شما داده شود.