پاسخ پرسش : دفع اخلاط بد قبل از بارداری چاپ

خانم، 25 ساله           
پرسش: باعرض سلام وخسته نباشید:  قبل از حامله شدن (دفعه دوم) چگونه باید اخلاط بد را از بدن دفع کرد (ایشان25ساله160س قدو50کیلووزن داردوتقریبا ضعیف است)پاسخ: ایشان باید رعایت اصول تغذیه را انجام دهند و اگر دچار غلبه خلطی است آنرا تشخیص و درمان کند. ضمناً مشاور بارداری در مطب هم وجود دارد.