پاسخ پرسش : کوچک بودن فولیکول و نا منظمی پریود چاپ

خانم، ۳۵ ساله
پرسش :بنده دارای پریودهای نامنظم که تاوقتی که دارو می خورم پریود منظم می شود امابه محض قطع کردن دارو دوباره پریودهایم نامنظم می شود فرزند اولم یک پسر۸ ساله می باشد که البته بارداری بامصرف داروی کلومیفن بعد ازسه ماه انجام شد حالابرای فرزند دوم اقدام کرده ام در گزارش سونوگرافی که اخیراانجام داده ام می گویند که اندازه فولیکول های بسیارکوچک است لطفا مرا راهنمایی کنید که باید چه کارکنم که فولیکلول ها به اندازه طبیعی جهت بارداری برسد. متشکرم

 

 

پاسخ : درمان قطعی دارد ولی چون موضوع خصوصی هست به مطب مراجعه نمایید.