پاسخ پرسش : كم كاري تخمدان - بهترين فصل براي بچه دارشدن چاپ

خانم، 36 ساله از تهران
پرسش: كم كاري تخمدان دارم براي درمان و بچه دارشدن چه بايد كرد. بهترين زمان براي بچه دارشدن چه فصلي است؟

 

 

پاسخ : کم کاری تخمدان خانمها درمان می شود. با اقدامات درمانی همچون بادکش زیرشکم، تزریق واژینال عسل، استفاده از نخود زنان، عرق رازیانه و بومادران و ... کم کاری تخمدان خانمها به صورت قطعی درمان و تخمدانها پرکار می شوند.
برای بارداری پاییز بدترین فصل می باشد و از 15 بهمن به بعد باردار شدن بهتر است.