پاسخ پرسش : پایین بودن جفت و توصیه های مربوطه چاپ

خانم، 30 ساله از قم
پرسش: برای اینکه جفت پایین است چه باید کرد؟

 

 

پاسخ : این حاملگی یک حاملگی پرخطر  می باشد که باید در این نه ماه مراقبت ویژه بکنند. کارهای سنگین نکنند و فعالیتشان سبک باشد. مراقب باشند یبوست نگیرند.