آشنایی با لغات و اصطلاحات طب سنتی:  فَرزِجَه بایگانی - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : آشنایی با لغات و اصطلاحات طب سنتی:  فَرزِجَه

بایگانی برچسب ها : آشنایی با لغات و اصطلاحات طب سنتی:  فَرزِجَه

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی:  فَرزِجَه

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی فَرزِجَه

 فَرزِجَه (Suppository for the vulva): شیاف. حمول. چیزی که زنان برای مداوا به خود بر گیرند. فرزجه تاجریزی جهت رفع سیلان حیض و رطوبات نافع است. اما حرمل سپید غربی که آنرا به یونانی مولی خوانند بیخ وی مانند بلیوس بود و چون سحق کنند و با روغن ایرسا فرزجه سازند و زن به خود بر گیرد افواه ارحام به ... ادامه مطلب »