آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : اوقات خوابیدن

بایگانی برچسب ها : اوقات خوابیدن

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

خوابیدن در آفتاب مضر است زیرا که موجب ثوران اخلاط و تحریک صفراست و ثقل دماغ بسبب وجود ابخره و باعث صداع است. خوابیدن در مهتاب محرک خون است بسوی ظاهر و دماغ لهذا محدث رعاف و محرک نزلات و همچنین است خوابیدن تحت السماء یعنی مهتابی(تراس)و غیرها که اغلب تابستاها چنین است ؛نهایت مضراست زیرا که بسبب نور ماه ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

نکته های شنیدنی: اوقات و روشهای خوابیدن

اوقات و روشهای خوابیدن بدانکه در خواب حرارت باطنی میل به باطن و درون میکند و ظاهر بدن سرد میشود لهذا محتاج به پوشش و لحاف است در هر فصلی از فصول که باشد زیرا که در این حالت که ظاهر سرد شد اندک نسیمی که به بدن برسد بدن متاثر میگردد. و کثرت خواب علامت برودت و رطوبت است ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بهترین اوقات خوابیدن

نکته های شنیدنی: بهترین اوقات خوابیدن

آنست که بعد از گذشتن غذا از معده باشد . زیرا که خواب کردن پیش از گذشتن غذا از معده مولد تمدد و نفخ که باعث خیالات و خوبهای هولناک است. و خواب کردن در وقتیکه معده خالی است موجب سقوط قوه است چراکه حرارت متوجه اندرون میگردد و رطوبات را تحلیل میبرد و تحلیل رطوبات موجب هزل و لاغری ... ادامه مطلب »