اوقات و روش های خوابیدن بایگانی - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : اوقات و روش های خوابیدن

بایگانی برچسب ها : اوقات و روش های خوابیدن

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

خوابیدن در آفتاب مضر است زیرا که موجب ثوران اخلاط و تحریک صفراست و ثقل دماغ بسبب وجود ابخره و باعث صداع است. خوابیدن در مهتاب محرک خون است بسوی ظاهر و دماغ لهذا محدث رعاف و محرک نزلات و همچنین است خوابیدن تحت السماء یعنی مهتابی(تراس)و غیرها که اغلب تابستاها چنین است ؛نهایت مضراست زیرا که بسبب نور ماه ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

اوقات و روشهای خوابیدن تململ میانه ی خواب و بیداری بد است، یعنی نه خواب و نه بیداری هیچ یک مستقر نباشد، بد است زیرا که خواب باعث توجه طبیعت است به درون و بیداری باعث توجه طبیعت به بیرون است ودر حالت تململ طبیعت متحیر است چه حین عزم خواب میل به درون و متوجه هضم میگردد و به ... ادامه مطلب »