آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : بخش چهارم

بایگانی برچسب ها : بخش چهارم

درمان با دارو – بخش چهارم

🌿نکته های شنیدنی🌿 #درمان_با_دارو_۴ ✔اما درباره اعضائیکه با اعضاء دیگر اتصال و مشارکت دارند. استفراغ ماده از عضو متصل و مشارک باید کرد. مثلا اگر ماده در جانب مقعر کبد باشد، استفراغ مانند روده ها بمسهل، و اگر در جانب محدب باشد مانند کلیه ها، استفراغ به مدر کنند . باید دانست هرگاه ماده در حال ریزش باشد، آنرا از ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: تنقیه – بخش چهارم

نکته های شنیدنی: تنقیه - بخش چهارم

بهترین زمان حقنه 🌿نکته های شنیدنی🌿 #بهترین_زمان_حقنه ✅بهترین زمان برای انجام  تنقیه ، فصل پاییز و زمستان و هنگام سردی هوا می باشد زیرا چنانچه در زمان گرمی هوا ، تنقیه انجام شود سب ایجاد غش ، اضطراب و کرب ( اندوه و افسردگی ) در فرد می شود. 🔹در فصول بهار و تابستان نیز اول و آخر روز که ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش چهارم)

#بیماریهای گوش(۴) 👂درد گوش 🍁در معالجه داخل شدن جانوران در گوش صبر را در آب حل کرده و در گوش بچکانند تا پر شود عصاره افسنتین و عصاره برگ شفتالو و یا عصاره کبر و یا آب باقلی هندی و یا آب پودنه و یا جوشانیده پیه حنظل و یا زهره بز در گوش چکانند هر کدام که حاضر بود ... ادامه مطلب »

فصد – بخش چهارم

فصد - بخش چهارم

فصد – بخش چهارم #تدابیر_قبل_فصد 🍃بیمار اضطراب و استرس نداشته باشد . 🍃فصد در حال گرسنگی . تشنگی و بعد از بیخوابی طولانی نباشد . 🍃اگر خون فرد غلیظ و سودایی هست ابتدا حمام بگیرد و از داروهای ملطف بخورد . 🍃بهتر این است که گرم مزاجان قبل از انجام فصد : شرب الحصرم«شربت آبغوره» و سرد مزاجان : شراب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش چهارم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش چهارم

#بیماریهای_معده_۴ ✴درمان ضعف معده که غذا را دائم قی کنند؛ بگیرند بر نام خدای تعالیٰ، تخم کرفس و انیسون از هر یک پانزده درم، افسنتین ده درم و اگر یافت نشد عصاره افسنطین نبطی هفت درم، سلیخه بیست درم مر،فلفل،جندبیدستر، از هر کدام دو درم و رامک تازه یک درهم بدستور قرص سازند، از یک مثقال تا دو درم بنوشند ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

💦آشامیدن آب ناشتا بد است. بعلت نبودن غذایی که با او مخلوط گردد بابقای سردی به اعضای رییسه نفوذ مینماید و موجب ضعف حرارت غریزی میگردد. 💦و خوردن آب بعد از حرکت و در حمام و بعد حمام مضر است. زیرا که طبیعت آنرا بزودی جذب میکند و باعث اطفاء حرارت غریزی و ضعف قوا میگردد. 💦و دیگر آشامیدن آب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش چهارم)

🌱🌱سدر و دوار 🌱سدر:مرضی را گویند که انسان را ادراک سنگین عظیم در سر و تاریکی در چشم و طنین در گوش رخ دهد. هر گاه برخیزد مهیّای افتادن شود و هر گاه این مرض شدید شود شبیه به صداع خواهد بود. 🌱دوار:مرضی را گویند که انسان خیال میکند که چیزها بر گرد او میگردد، بلکه دماغ و بدن او ... ادامه مطلب »