بیماریهای گوش بایگانی - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : بیماریهای گوش

بایگانی برچسب ها : بیماریهای گوش

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش چهارم)

#بیماریهای گوش(۴) ?درد گوش ?در معالجه داخل شدن جانوران در گوش صبر را در آب حل کرده و در گوش بچکانند تا پر شود عصاره افسنتین و عصاره برگ شفتالو و یا عصاره کبر و یا آب باقلی هندی و یا آب پودنه و یا جوشانیده پیه حنظل و یا زهره بز در گوش چکانند هر کدام که حاضر بود ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش دوم)

#بیماریهای گوش(۲) ?درد گوش ?اگر سیلان درد مطوّل بهم رساند: فتیله ای آغشته به روغن و زنگار ۲یا۳مرتبه در گوش گذارد ، سپس فتیله را در مرهم زنگار و عسل یا در زنگار تنها یا عسل تنها گردانیده داخل گوش نمایند. ?در معالجه ثقل سمع(کم شنوایی)و دوری و طنین : گوش را به بخار فودنه(پودنه)جوشانیده،مرزنجوش ، افسنطین،در برنجاسف داشتن، به ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش اول)

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش اول)

#بیماریهای گوش(۱) ?دردگوش ?درمعالجه درد گوش که از حرارت و یا ضربان شریان و در عروق و سرخی رو باشد: بچکانند در گوش روغنهای سرد نیم گرم مثل روغن بنفشه و نیلوفر وگل سرخ و روغن کدو و شیاف تریاک دار که قبل ازین جهت تسکین اوجاع در امراض چشم ذکر شد. بسیار نافع است در گوش بچکانند. ?و اگر ... ادامه مطلب »