آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : بینی

بایگانی برچسب ها : بینی

نکته های شنیدنی: قرحه بینی

نکته های شنیدنی: قرحه بینی

#بیماریهای_بینی 👃🤥قرحه بینی 🍂نفع میکند قرحه بینی را اینکه خبث فضهء صلایه کرده را به روغن مورْد مرهم سازند. یا معالجه کنند به مرهم سفیداب یا مرهم ابیض پی نوشت: خبث فضه:چیزی باشد مانند کف که بر روی سیم گداخته ایستد : مالیدن سیماب کشته و خبث الفضه . (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). ثفل نقره بود و بهترین آن ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بواسیر بینی

نکته های شنیدنی: بواسیر بینی

#بیماریهای_بینی 👃🤥بواسیر بینی 🍂معالجه بواسیر بینی: فتیله دردوای حارّ کرده در بینی گذارند یا فتیله در اشنان سبز گردانیده در بینی گذارند. 🍂اگر پوست انار ترش را خوب بکوبند و  آب آنرا گرفته و ثفلش را خمیر کرده فتیله دراز سازند و در بینی گذارند اکثر اوقات روز و شب بسیار نفع میکند و فانی میگرداند اما در دراز مدت ... ادامه مطلب »

خشکی بینی

خشکی بینی

#بیماریهای_بینی 🤥👃در معالجه خشکی ریشه بینی 🍂و نفع میکند خشک ریشه بینی را بروغن گل سرخ چرب کردن هرشب و اگر موم در روغن گل سرخ بگدازند و پیه مرغ اندکی داخل بگذارند، و کتیرا را نرم ساییده بر آن بپاشند و در هاون صلایه نمایند تاغلیظ شود مثل مرهم در بینی گذارند نافع است. پی نوشت: صلایه کردن: ساییدن کد ... ادامه مطلب »

برجستگی های داخل بینی

برجستگی های داخل بینی

گاهی فضولات در بینی متحجر می‌شود و شبیه به زگیل‌ می شود و سخت و سِفت است و سببش بلغم کثیف یا سوداویه کثیف است که‌از دِماغ به داخل سوراخ بینی‌ می‌ریزد و گرمی‌ نفس لطافت آن را به تحلیل می‌برد و غلظتش باقی می‌ماند و سختی بر جا می‌گذارد و مانع تنفس و دفع مخاط می‌شود. علاجش‌ تنقیه ی ... ادامه مطلب »