حنظل بایگانی - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : حنظل

بایگانی برچسب ها : حنظل

حنظل

حنظل

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #حنظل ️ حنظل ثمره گیاهی است به قدر هندوانه کوچک و در نهایت تلخی که پوست و پیه آن مورد استعمال است. مسهل سودا و بلغم غلیظ، مفتح افواه عروق، مسقط جنین و قاتل آن، جاذب اخلاط از عمق بدن و جهت فالج و امراض بارده دماغی و اعضای عصبانی و عرق النساء و مفاصل ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: حنظل

? نکته های شنیدنی #حنظل ️ حنظل ثمره گیاهی است به قدر هندوانه کوچک و در نهایت تلخی که پوست و پیه آن مورد استعمال است. مسهل سودا و بلغم غلیظ، مفتح افواه عروق، مسقط جنین و قاتل آن، جاذب اخلاط از عمق بدن و جهت فالج و امراض بارده دماغی و اعضای عصبانی و عرق النساء و مفاصل و ... ادامه مطلب »