آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

بایگانی برچسب ها : علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

#حمیات ?علاج تب های حاره که طولانی شده باشد؛ ده درم گلقند شکری با ده درم سکنجبین [هرروز] ?و برای لرز: آشامیدن آب گرم با سکنجبین ساده و برای لرزه بوجود آوردن حالت قی و استفراغ مفید است، که باعث سبک شدن تب گشته و مدت آنرا کوتاه میکند. ?اگر لرزه بسیار شدید باشد؛ پوشانیدن خود را به جامه بسیار ... ادامه مطلب »