آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : قوا

بایگانی برچسب ها : قوا

نکته های شنیدنی: انواع قوا – بخش چهارم

  🌿نکته های شنیدنی🌿 #در_قوا_۴ ☑ وهم، قوه ئی است که معانی جزئی متعلق به محسوسات، از نظر موافقت و غیر موافقت و عداوت و صداقت را درک مینماید. و محل آن آخر بطن میانه دماغ است. اما حافظه، نگاهدارندهٔ معانی ادراک شده و هم است، و جای آن بطن آخر دماغ است. اما محرکه به دو قسم: باعثه و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: انواع قوا – بخش سوم

🌿نکته های شنیدنی🌿 #در_قوا_۳ ✅اماحیوانیه قوتی است که با انبساط و انقباض قلب و شرائین نسیم موافق را گرفته، لخارهای دخانیه (دودمانند) را از قلب دفع کند. و حرکات خوف و غضب نیز از اوست. اما نفسانیه بدو قسم : مدرکه ومحرکه تقسیم میشود . مدر که به قوای ظاهری و باطنی تقسیم میگردد قوای ظاهری پنج نوعن هستند: شنیدن، ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: انواع قوا – بخش دوم

🌿نکته های شنیدنی🌿 #در_قوا_۲ ✅اما مصوره آنست که نقشه اعضا و شکل دادن بدان ها از اوست . 🔻اما خادمه بچهار قسم : جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه منقسم میگردد. خلقت جاذبه برای جلب نفع است و ماسکه برای نگاهداری مواد تا قوا تصرفاتی را که لازم است در آنها مرعی دارند و هاضمه تا را غلظ کردن، غذا را ... ادامه مطلب »