آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : مجموعه حکایات خواندنی

بایگانی برچسب ها : مجموعه حکایات خواندنی

مجموعه حکایات خواندنی: درمان سگ گزیدگی

مجموعه حکایات خواندنی: درمان سگ گزیدگی

حسین نامی را سگ دیوانه ای گزیده بود، گزیدن سهلی؛ دست چپ آن را از مرفق شش انگشت بالاتر. این شخص تا سه سال جمیع معالجات را از دواء و عوذه[۱] و افسون به عمل آورده بود، ولی فایده نمی کرد. مادرش تیمار او می کرد و از جمله اعراض یکی آن بود که در روز کمی آرام می گرفت، ... ادامه مطلب »

مجموعه حکایات خواندنی: پادزهر سموم

مجموعه حکایات خواندنی: پادزهر سموم

ابراهیم سندی چنین حکایت کند: یکیاز ثقات که به اطراف بلاد چین رفته بود، چنان روایت می کرد که با طایفه [ای] درسفر چین رفیق بودم. روزی از روزها در وقت استوای آفتاب[۱]، جرم خورشید از چشم ما غایب شد و عالم تاریک گشت و یکدیگر را نمی دیدیم. چون اهل چین آن حال را مشاهده کردند، به سجده افتادند ... ادامه مطلب »

مجموعه حکایات خواندنی: درمان کزاز

مجموعه حکایات خواندنی: درمان کزاز

شخصی را کزاز به هم رسید و برادر این شخص دو ماه قبل از این به همین مرض فوت شده بود. چون خود وی مبتلا گردید، همۀ اقوام دل از حیات او برداشتند و خود نیز به تدارک مردن وصیت کرد و از صبح روز اول تا عصر قریب به هلاکت رسید و از جمله اعراض، یکی آنکه چهار کس ... ادامه مطلب »

مجموعه حکایات خواندنی: داروی قلابی

مجموعه حکایات خواندنی: داروی قلابی

صاحب اختیارات می گوید: در این بلاد در سنه هزار و صد و هفتاد و یک هجری، ماجرایی به ظهور پیوست که بدین شرح است: شخصی درد معدۀ قدیمی داشت و دشمن وی، قوی عجوزه ای را مقدار دو مثقال بیش [۱] داد. و آن عجوزه، در حالت شدت درد، رفته گفت: این وج[۲] را از ترکستان آورده اند. به ... ادامه مطلب »

مجموعه حکایات خواندنی: ترک مصرف تریاک

مجموعه حکایات خواندنی: ترک مصرف تریاک

درکتاب تاریخ ایران (چاپ دانشگاه کمبریج که عده ای از خاورشناسان آن را نوشته اند و در هشت جلد تنظیم شده است) می خوانیم که بعضی از امرای مغولی در قرن هفتم و هشتم هجری، در کشور ایارن معتاد به خوردن تریاک شدند و بیماری آنها را رفته رفته معتاد به خوردن تریاک کرد. در تواریخ مربوط به دو قرن ... ادامه مطلب »

مجموعه حکایات خواندنی: درمان مرض معده

مجموعه حکایات خواندنی: درمان مرض معده

شخصی روستایی به مسهل هر ساله عادت کرده بود. در این سال مسهل عملی نکرد و طبیب مسهل دیگری به وی داد و آن نیز اثر نکرد و دو روز دیگر هر روز پانزده مثقال سنای مکی را کوفته، با شیر گاو می داد؛ اثری از اجابت نشد و شکمش از شکم مستسقی زقی[۱] بزرگ تر و براق شبیه به ... ادامه مطلب »

مجموعه حکایات خواندنی: داروی بیهوشی

مجموعه حکایات خواندنی: داروی بیهوشی

داروی بیهوشی در جراحیها و بیماریهای سخت از داروی بیهوشی نیز استفاده می شد. حکیم محمد یک فصل کامل درباره «داروهای بیهوشی» در کتاب خود آورده و در آغاز آن چنین نوشته است: وقتی داروها به مغز اثر کردند، پلک چشمان سنگین می گردد و حالت بیهوشی دست می دهد که ممکن است ده روز طول بکشد، مگر آن که ... ادامه مطلب »