آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش اول

بایگانی برچسب ها : نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش اول

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش دهم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش دهم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۱۰ ✴فواقی که از عقب خوردن چیزهای گرم مثل زنجبیل و فلفل بهم رسیده: آشامیدن آب گرم به کرّات و آشامیدن مثل روغن تخم کدو و هندوانه و بادام ✴ساخت داروییکه برای فواق بعد از فساد معده و ریاح غلیظه معده به هم رسیده باشد: کندر سه درهم، و آس مجفف هفت درهم پودنه خشک ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش اول

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش اول

 ? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۱ ✴ضعف معده و دیرگذشتن غذا از معده: گلقند شکری بمقدار ده درم باآب  جوشانیده گرم، آنقدر که دهن و حلقوم را نسوزاند. و اگر با گلقند نیم درم مصطکی تا یک درم و دودانگ عود خام  تا نیم درم بنوشند بسیار تقویت معده مینماید. ✴اگر برودت و بدی هضم در معده زیاد باشد: در ... ادامه مطلب »