یک طبیب چه آلات و ابزارهایی نیاز دارد

یک طبیب چه آلات وابزارهایی نیاز دارد

زهراوی یکی از پزشکان قرن چهارم می نویسد یک طبیب میبایستی آلات و ابزارهای مختلفی در اختیار داشته باشد زیرا در کار او لازم میشود.

حق هم همین است که طبیب کامل کسی است که به تمام ابزارها واقف باشد زیرا هر کدام از این آلات وسیله درمان خواهد بود مانند ابزارهای یک مکانیک که بدون آنها نمیتواند کاری را انجام دهد.

غالب این ابزار در طب اسلامی معصومین علیهم السلام وجود داشته و بکارگیری آن ضرورت دارد.

البته لازم است محققین طب اسلامی نامگذاری ابزار در احادیث پزشکی را بطور دقیق تر استخراج نمایند.

برخی از این آلات وابزارها عبارتند از:

انبویه: Cannula، لوله ای که یک سر آن را در گوش میکردند تا کرمی که در گوش رفته بیرون کشند.

جفت:Forceps، موچین گونه¬ای که با آن ریشه دندان را بیرون می¬کشیدند.

زراقه: Syringe، سرنگی که با آن داروی مایع را وارد آلت تناسلی مرد می¬کردند تا مثانه را درمان کنند.

صناره: Hook، چنگک یا قلابی که چشم پزشکان برای برگرداندن پلک چشم به کار می¬برند.

فاس: Pickaxe، تیرچه سر تیزی که از آن بجای نیشتر برای فصد استفاده می¬کردند.

قائاطیر: Cather، یا “مبوله” لوله¬ای که برای بیرون آوردن ادرار وارد آلت تناسلی مرد و برای بیرون آوردن چرک زخم زن می¬کردند.

کلالیپ: Forceps، انبرکی که با آن دندان را حرکت می¬دادند یا می¬کشیدند، کلبتین.

لولب: Speculum، ابزاری که با آن دهانه رحم را باز می¬کردند تا جنین را بیرون کشند.

مبرد: File، سوهان گونه¬ای که با آن زیادتی و کجی دندان را می¬تراشیدند.

مبضع: Scalpel، نیشتری که در موقع رگ زدن (=فصد) از آن استفاده ی¬کردند.

مجرد: Scarper، ابزاری که با آن چرکها و زردی¬های اطراف دندان را پاک می¬کردند.

محجمه: Cupping Vessel، شیشه یا قاروره حجامیان

محقنه: Clyster، دستگاهی که با آن بیمار را تنقیه می¬کردند.

مخدع: Deceive، ابزاری که پس از شکافتن غده با آن ری زخم فشار می¬دادند.

مدس: Explorer، میل سر تیزی که مانند نیشتر در شکافتن ورم ها و غده ها به کار می برند.

مدفع: Thruster، میلی که برای بیرون کشیدن تیر از آن استفاده می¬کردند.

مرود: Prole، میلی مانند سرمه کش که با آن پلک چشم را بالا می¬زدند.

مسپار: Probe، ابزاری مثل “مدس” که چشم پزشکان در عمل آب آوردن به کار می¬بردند.

مسعط: ابزاری که با آن روغن یا داروی دیگری در بینی می¬ریختند. «قطره چکان»

مشداخ: Cephalotribe، ابزاری که با آن سر جنین را فشار می دادند.

مشرط: Scarifying scaipel، نیشتر حجامان ” المشرط للحجام کالمبضع للفصاد” مقدمه الادب زمخشری

مشعب: Drill، ابزاری که برای خرد کردن و بیرون آوردن سنگ مثانه به کار می بردند.

مقدح: Needle، ابزاری که برای خرد کردن و بیرون آوردن سنگ مثانه به کار می¬برند.

مقص: Sdissors، ابزاری مانند ناخن گیر که چشم پزشکان به کار می¬بردند.

منقاش: Fprceps، ابزاری مانند موی چین که هنگام عمل میخوقه از آن استفاده می کردند.

موسی: Razor، تیغ دلاکی که با آن کودکان را ختنه می¬کردند.

مهت: Scarping needle، ابزاری که قداحان و چشم پزشکان در درمان سبل (= خون آلود شدن رگهای چشم به کار می¬بردند.

[box type=”note”] منبع:    نکات ناب حکیم ص۶۹                [/box]

کدمطلب:98031916

[divider]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا