آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : بخش‌ دوم

بایگانی برچسب ها : بخش‌ دوم

نکته های شنیدنی: اندر تدابیر پیران – بخش دوم

نکته های شنیدنی: اندر تدابیر پیران - بخش دوم

🌿نکته های شنیدنی🌿 #اندر_تدابیر_پیران۲ ۶⃣ تا ضرورتی حاصل نگردد نباید فصد صورت گیرد. ۷⃣ چنانچه غذاهای شور با گندم و با رشته و مانند آن را (مقصود مواد سلولزی است) با دارچین و اندکی زنجبیل در هنگام سرما بکار برند، نافع خواهد بود. ۸⃣ چنانچه ۲ مثقال تخم شلغم را کوبیده و با عسل آنرا میل نمایند، موجب لینت مزاج ... ادامه مطلب »

درمان با دارو – بخش دوم

?نکته های شنیدنی? #درمان_با_دارو_۲ ✔دوم، توافق با وقت و هوا و مکان است . در زمان گرما، هوا گرم و مکان گرم، مقتضی است بیشتر تبرید نمایند و بعکس. سوم، وقت استعمال دارو متناسب با زمان شروع و ختم بیماری و یا قوت بیمار است . اگر قوی است، در استفراغ تأخیر روا ندارند. و اگر ضعیف است، صبر کنند ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: تنقیه – بخش دوم

نکته های شنیدنی: تنقیه - بخش دوم

اندیکاسیون های حقنه ?نکته های شنیدنی? #اندیکاسیونهای__حقنه ?جهت تسکین دردهای روده ، قولنج ، دردهای گُرده( کلیه ) ، درد مثانه ، و درمان ورم این اندامها کاربرد دارد. ?جهت جذب مواد زائد از اندامهای حیاتی بدن و درمان بیماری های مغز و اعصاب  مانند صداع (سردرد) ،درد شقیقه ، دوار (سرگیجه ) ، سُبات (بهت) ، سکته ، سرسام ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: قروح و جراحتهای طری (بخش دوم)

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_پوست_و_مو_ ??قروح و جراحتهای طری و سوزانیدن آتش ۲ ??صفت مرهم ابیض: مرداسنج پنج مثقال،بسیار نرم بسایند و باسرکه در هاون و بعد از آن صلایه کند تانرم شود و در روغن گل سرخ داخل کنند و بر هم زنند تا غلیظ شود و مثل مرهم گردد؛ پنج مثقال سفیداب قلعی و اندکی کافور داخل ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش دوم)

#بیماریهای گوش(۲) ?درد گوش ?اگر سیلان درد مطوّل بهم رساند: فتیله ای آغشته به روغن و زنگار ۲یا۳مرتبه در گوش گذارد ، سپس فتیله را در مرهم زنگار و عسل یا در زنگار تنها یا عسل تنها گردانیده داخل گوش نمایند. ?در معالجه ثقل سمع(کم شنوایی)و دوری و طنین : گوش را به بخار فودنه(پودنه)جوشانیده،مرزنجوش ، افسنطین،در برنجاسف داشتن، به ... ادامه مطلب »

فصد – بخش دوم

فصد - بخش دوم

فصد – بخش دوم #اهداف_فصد ۱٫ اصلاح کمیت : ??? ?پیشگیری از بیماریها که در این مورد بدون تعلل ، فصد انجام می شود . ?طییعت و مزاج فرد منحرف شده و میزان نیست در این مورد هم بدون دارو و منضج ، فصد انجام خواهد شد . ۲ .  اصلاح کیفیت : ??? ?خون غلیظ و لزج است ابتدا ... ادامه مطلب »

چهل تیغ – بخش دوم

چهل تیغ - بخش دوم

این کار برای پاکسازی اعضای خاص نوزاد از جمله کبد، ریه، طحال، و تقویت سیستم ایمنی او انجام می شود . زمان انجام چهله تیغ از روز ۴۰ تولد نوزاد تا ۳ ماهگی اوست. بهترین زمان برای چهله تیغ بین ۴۰ تا ۵۰ روزگی نوزاد است و بهر دلیلی در این زمان موفق به انجام آن نشدید، می توانید تا ... ادامه مطلب »

بیماری های دندان (بخش دوم)

بیماری های دندان (بخش دوم)

حرکت دندان و افتادن آنها دلایل لق شدن دندان بیماری های لثه و دندان گاهی می شود که ورم حار، لثه را عارض می گردد و لثه را از دندان و دندان را از لثه جدا می‌کند. علامتش دردمندی و ضربان است و علاجش علاج ورم لثه از فصد و اسهال و گذاشتن ادویه قابض خشک که در ابتدا مثل ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش دوم)

مالیخولیا(۲) ?مالیخولیایی که سبب آن بسیاری حرارت و شدت آن باشد که به سر رسیده باشد از آفتاب یا ادویه و اشربه بسیار گرم یا غذاهاییکه تصعید بخار بسیار به جانب سر نماید مثل سیر و پیاز و حلتیت و معاصین که بعضی جماعت میخورند بطریق عادت نفع میکند سعوط نمودن به روغن بنفشه یا نیلوفر و بادام شیرین و ... ادامه مطلب »