بخش سوم بایگانی - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : بخش سوم

بایگانی برچسب ها : بخش سوم

درمان با دارو – بخش سوم

درمان با دارو - بخش سوم

?نکته های شنیدنی? #درمان_با_دارو_۳ ✔اختیار بھترین دارو موافق باقوه بیمارى و ضعف آن است. درمان اعضای مخصوص را به چهار طریق توان کرد: یکی از آنها، رعایت کردن مزاج است ، چه اعضا مزاجهای مختلف دارند، پس بایست هر کدام از آنها را بمزاج طبیعی شان برگرداند. دوم ، رعایت کردن سرشت عضو است. اگر عضو از حال طبیعی برگشته، ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: زینت و آرایش (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: زینت و آرایش (بخش سوم)

?‍♂️?زدودن مو ?برای زدودن مو قلیا یک جزء ،نوره دو جزء،و زرنیخ زرد ۱۰جزء، روی آن مقداری آب ریخته تا روی آنرا بگیرد و سه روز خیسانده و سپس صاف کرده و از آب ضاف شده سه جزء روغن گرفته و از روغن شیرج یک جزء با آتش ملایم پخته،تا آب بخشکد و روغن بافیمانده را از روی آتش برداشته ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

#بیماریهای گوش(۳) ?درد گوش ?درد گوش که سبب آن برودت و ریاح غلیظ باشد: یک درم جند بیدستر و نیم درم فرفیون را در نیم اوقیه زیت گرم(خالص)تنها با دو قطره قطران یا روغن گاوی در گوش چکانند. ویا سداب را یا سیر یا پیاز را در زیت (۲_۳قطره)در گوش چکانند نفع میکند. ?درمان دوی و طنین که با حرارت ... ادامه مطلب »

درخت بادام کیفیت نشاندن و پرورش و پیوند آن – بخش سوم

درخت بادام کیفیت نشاندن و پرورش و پیوند آن 3

#درخت_بادام_کیفیت_نشاندن_و_پرورش_و_پیوند_آن_۳ ??آنچه از درخت بادام که در باغات میکارند بصرفه تر آنستکه همه را به زردالو پیوند کنند و لازم نیست جایی باشد که آییاری شود وقتی میتواند بدون آب رشد کند ?وقتی درخت بادام و زردآلو  باهم پیوندبخورند درخت زردالو هم آب زیادی نمیخواهد و کود هم نمیخاهد و بیل زدن تنها کفایت میکند. و مع هذا زردالوی آن ... ادامه مطلب »

فصد – بخش سوم

فصد - بخش سوم

فصد – بخش سوم #فصد #افراد_مستعد_انجام_فصد ?کسانیکه غلبه خون دارند و این باعث انواع بیماری و گرفتگی در اعضای بدن شان شده است . ?کسانیکه غلبه چهار خلط را دارند و این مورد باعث بیماری و یا عدم فعالیت های طبیعی آنان شده است . ?افراد با غلبه سردی و تری مثلا مبتلایان به بیماری رماتیسم ?کسانیکه خونریزی هایی از ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۳ ✴درمان تخمه و رطوبت معده ناشی از خوردن میوه های تر ؛ زنجبیل ده درم تربد سه درم شکر پانزده درم، سفوف سازند و از یک مثقال تا دو درم بنوشند ، شکم را نرم میسازد و تخمه را دفع میکند. ✴داروییکه تخمه را حل میکند و طعام را نضج میدهد. زنجبیل، فلفل، مصطکی، ... ادامه مطلب »