بخش ویژه بایگانی - صفحه 30 از 92 - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / بخش ویژه (برگ 30)

بخش ویژه

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش اول

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش اول

 🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #بیماریهای_معده_۱ ✴ضعف معده و دیرگذشتن غذا از معده: گلقند شکری بمقدار ده درم باآب  جوشانیده گرم، آنقدر که دهن و حلقوم را نسوزاند. و اگر با گلقند نیم درم مصطکی تا یک درم و دودانگ عود خام  تا نیم درم بنوشند بسیار تقویت معده مینماید. ✴اگر برودت و بدی هضم در معده زیاد باشد: در ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: شپش

نکته های شنیدنی: شپش

#بیماریهای_پوست_و_مو 🔆قمل ✨در معالجه قمل بسیار بدن را شستن و از چرک پاکیزه داشتن و تبدیل جامه نمودن و کتان پوشیدن مانع تولید شپش است. و هرگاه زیبق کشته را با روغن مخلوط کرده،درصوف بسته،در گردن بیاویزند شپش را که بهم رسیده باشد میکُشد. ✨دوای دیگر؛ زرنیخ سرخ و مویزج و بوره و کندش را با سرکه طلا نمایند و ... ادامه مطلب »

بهداشت دندان

بهداشت دندان

#بیماریهای_لب_دهان_دندان چیزهاییکه دندان را پاک می سازد و حفره های آنرا از بین میبرد👇👇👇 نمک اندرانی و جو سوخته و کف دریا و باقلی را به نسبتهای برابر کوفته و بیخته بر دندان بمالند. برای نکهداری و جلا دادن بدندانها مالیدن هر روز عسل مفید است. پی نوشت: نمک اندرانی:نوعی نمک شفاف و بلوری بیخته: ساییده کد مطلب:‌ ‌۹۶۰۹۱۴ ۹pc ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: درد زبان 

نکته های شنیدنی: درد زبان 

#بیماریهای_لب_دهان_دندان 👅درد زبان نفع میکند درد زبان با سرخی و ورم: بعد از فصد و حجامت تخم خرفه و گشنیز خشک و سماق و عدس مقشر و صندل و گل سرخ و عاقرقرحا و کافور و پوست پروج و افیون را کوفته و بیخته بعد از مضمضه بر سرکه و گلاب ،بر گوشت دندانها چسبانیدن و احتیاط نمایند که چیزی ... ادامه مطلب »

رایحه درمانی 

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #رایحه_درمانی 👃یا استعمال مواد معطره 🔸آروما تراپی این واژه در سال ۱۹۳۶ برای اولین با توسط یک شیمیدان فرانسوی به نام « رنه موریس گاتفوس » که روی اثرات درمانی اسانس ها تحقیق می نمود ( بویژه اسانس اسطوخدوس ) مطرح شد. ( آشنایی با اسانسهای معطر و اثرات شفا بخش ) 🔻استعمال مواد معطره ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها

نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها (3)

🔆حرقت و سوزش دایمی در بول دلیل آنست که قرحه در مثانه یا در قضیب بهم خواهد رسید. 🔆براز سفید بیرنگ منذر به یرقان است. 🔆قوباء بسیار منذر بهق اسود است و بهق ابیض منذر به برص ابیض است. 🔆خارش مقعد هنگامی که از دیدار صغار نباشد ،منذر بواسیر است. 🔆خروج دمامیل و سلعه منذر به دبیله است. پی نوشت: ... ادامه مطلب »

آیا می دانید که نوشیدن زیاد آب منشاء بسیاری از بیماری ها است!

آیا می دانید که نوشیدن زیاد آب منشاء بسیاری از بیماری ها است!

بر خلاف آنچه اکنون بسیاری از مردم و پزشکان بر این باورند که نوشیدن هرچه بیشتر آب نه تنها ضرری برای بدن ندارد، بلکه برای سلامتی نیز مفید است و حتی توصیه به خوردن روزانه ۸ لیوان آب می کنند،  اصولاً زیاد آب خوردن سر منشاء خیلی از بیماری ها می تواند باشد. سلامت بدن در کم آب خوردن هست ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

💦 عطشی که سبب آن خلط مالح یا بلاغم لزجه یا سودای احتراقی و یا از خوردن بارد رطب لزج مثل گوشت ماهی تازه در معده و فم آن مجتمع شود و طبیعت جهت غسل و دفع آن آب طلب کند و هر قدر آب بیاشامد بسبب جمود و الصاق آن خلط. عطش زیاده گردد معالجهء آن آشامیدن اندکی آب گرم ... ادامه مطلب »

تغییر ساعت و اثرات مخرب آن بر سلامتی

در سال ۱۳۷۰ بر اساس محاسباتی هیأت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی و یکم شهریور ماه به حالت اول بازگردد. اما دولت وقت در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ (پس از ۱۵ سال) این مصوبه را ابطال نمود. سخنگوی وقت ... ادامه مطلب »