آخرین خبرها
خانه / بخش ویژه (برگ 30)

بخش ویژه

تپش قلب (خفقان)

تپش قلب (خفقان)

تپش قلب (خفقان) حرکت‌ اختلاجیه‌ای است که عارض قلب می‌گردد و به هر چیزی که به قلب اذیت می رساند و قلب منقبض می گردد برای دفع مواد موذی و رنجاننده زیرا که دفع به قبض صورت می گیرد و منبسط می گردد و برای استراحت و استعداد قبضی دیگر سخت‌تر از اول و این حرکت مثل حرکت انبساطیه و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش دوم)

مالیخولیا(۲) 🍀مالیخولیایی که سبب آن بسیاری حرارت و شدت آن باشد که به سر رسیده باشد از آفتاب یا ادویه و اشربه بسیار گرم یا غذاهاییکه تصعید بخار بسیار به جانب سر نماید مثل سیر و پیاز و حلتیت و معاصین که بعضی جماعت میخورند بطریق عادت نفع میکند سعوط نمودن به روغن بنفشه یا نیلوفر و بادام شیرین و ... ادامه مطلب »

نقرس بلغمی

نقرس بلغمی

نقرس بلغمی نقرس بلغمی سفیدی رنگ و رو و قلت التهاب و قلت ورم است به جهت کثافت ماده و عدم حرارت دارای تخلخل. و در این نوع، درد در عمق عضو می‌باشد زیرا که بلغم به واسطه غلظت و سنگینی به عمق نفوذ می‌کند و به ظاهر نمی‌آید علامت دیگر سود یافتن از مواد گرمیجات است وسایر علامت غلبه ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)

مالیخولیا: 👇👇 مرضی را گویند که انسان احساس میکند که در خواب خیالی ثقیل بر صورت انسان یا غیر آن که بر روی او افتاده و او را فشار میدهد و تنگ میکند نفس را پس قطع میشود صوت و حرکت او و نزدیک میگردد که نفسش قطع گردد و هر گاه آن خیال برطرف شد به یکباره آگاه میگردد!! ... ادامه مطلب »

در امراض معده: اسباب ضعف هضم و سوءهضم و تُخَمه (بخش سوم)

در امراض معده: اسباب ضعف هضم و سوءهضم و تُخَمه (بخش سوم)

در امراض معده اسباب ضعف هضم و سوءهضم و تُخَمه (بخش سوم) – ضعف جرم معده و سست شدن الیاف معده سست شدن الیاف معده، سبب عدم صحت افعال طبیعی معده می شود. علامتش این است که بعد از استفراغ، جرم معده را به حرکت قوی سخت حرکت می‌دهد و اجزای آن را پریشان ساخته و به شدت به جانب ... ادامه مطلب »

نقرس سوداوی

نقرس سوداوی

نقرس سوداوی نقرس سوداوی، درد در این نوع نقرس پنهان است به جهت قلت کمیت و سردی مزاج سودا و برگشتن رنگ و رو و قلت تمدد و سختی در ورم و سود یافتن نسبت به موادی که طبع گرم دارند همراه با کمی رطوبت. علاجش استفراغ سوداست به فصد با تدبیر اگر در پایان کار غلظت نباشد و با ... ادامه مطلب »

در امراض معده: سوءهضم معده و تُخَمه (بخش‌ دوم)

در امراض معده: سوءهضم معده و تُخَمه (بخش‌ دوم)

در امراض معده مشکلات معده بسیار گسترده است در این فصل از مطالب از سوءهضم معده و تُخَمه بدانید (بخش‌ دوم) سوءهضم وقتی غذا تناول شود چون هضم مطلوب رخ نمی دهد و خلط خوب به وجود نمی آورد و به اندام ها نمی رساند و قابلیت عضو شدن به بدن را ندارد و حتی اگر خیلی بد باشد تبدیل ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: خارش پوست

نکته های شنیدنی: خارش پوست

#بیماریهای_پوست_و_مو 🔆قوبا در معالجه قوبا به حماض و اترج و یا  اقاقیا و سرکه و آب خرفه و کتیرا که در سرکه خیسانده باشند طلا نمودن مفیداست. و چرب کردن به روغنهای مناسب بتنهایی که اگر ادامه یابد اکثر اوقات نافع ایت. پی نوشت:  قوباء: بیماری خارش دار پوست توام با خشکی کد مطلب: ۹۶۰۹۲۶ ۱۳pc ادامه مطلب »

نقرس صفراوی

نقرس صفراوی

نقرس صفراوی یعنی در اثر غلبه صفرا حادث می گردد و زردی رنگ و رو و شدت درد و التهاب و احساس سود یافتن از چیزهای طبع خنک است. برای علاج فصد می‌کنند و بعد از آن به اسهال کردن با جوشانده هلیله و امثال آن از چیزهایی که صفرا را اخراج می‌کند و روغن مالی باروغن های خنک کننده ... ادامه مطلب »