آثار گفتن بسم الله در هنگام وضو

🟢 در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام در ثواب شروع وضو با بسم الله آمده است: و اگر در آغاز وضویش بسم الله بگوید، باعث پاک شدن همه اعضا از گناهان می شود.» (۱)

🟢 رسول خدا صلی الله علیه و آله به فردی که درباره ثواب وضو سؤال داشت، فرمودند: بدان! چون دستت را در آب بری و بسم الله الرحمن الرحیم بگویی، گناهانی که دستهایت انجام داده فرو می ریزد

🟢 و چون چهره خویش را بشویی، گناهانی که چشمهایت با نگاه کردنشان انجام داده اند از بین می رود، همچنین گناهان دهانت که تلفظ کرده زدوده می شود

🟢 و وقتی دو دست خود را از آرنج بشویی، گناهان، از دست راست و چپت فرو می ریزد و چون بر سر و پشت پاهای خود مسح کشی، گناهانی از بین می رود که قدمهایت به سوی آنها گام برداشته اند. پس این، پاداش وضوی تو است.»(۲)

🟢 امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: هر کس وضو بگیرد و نام خدا را ذکر کند (بسم الله الرحمن الرحیم بگوید) تمام بدنش پاک می شود و این وضو تا وضو[ی بعد]، خود کفاره گناهان میان دو وضو است و هر کس بسم الله نگوید، فقط اندامهایی که آب به آنها رسید پاک می شود.»(۳)

۱. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، ص ۵۲۱
۲. وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۳۹۳
۳. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۵۰

[box type=”note”] منبع:    برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران               [/box]

ا

[divider]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

آثار گفتن بسم الله در هنگام وضو

🟢 در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام در ثواب شروع وضو با بسم الله آمده است: و اگر در آغاز وضویش بسم الله بگوید، باعث پاک شدن همه اعضا از گناهان می شود.» (۱)

🟢 رسول خدا صلی الله علیه و آله به فردی که درباره ثواب وضو سؤال داشت، فرمودند: بدان! چون دستت را در آب بری و بسم الله الرحمن الرحیم بگویی، گناهانی که دستهایت انجام داده فرو می ریزد

🟢 و چون چهره خویش را بشویی، گناهانی که چشمهایت با نگاه کردنشان انجام داده اند از بین می رود، همچنین گناهان دهانت که تلفظ کرده زدوده می شود

🟢 و وقتی دو دست خود را از آرنج بشویی، گناهان، از دست راست و چپت فرو می ریزد و چون بر سر و پشت پاهای خود مسح کشی، گناهانی از بین می رود که قدمهایت به سوی آنها گام برداشته اند. پس این، پاداش وضوی تو است.»(۲)

🟢 امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: هر کس وضو بگیرد و نام خدا را ذکر کند (بسم الله الرحمن الرحیم بگوید) تمام بدنش پاک می شود و این وضو تا وضو[ی بعد]، خود کفاره گناهان میان دو وضو است و هر کس بسم الله نگوید، فقط اندامهایی که آب به آنها رسید پاک می شود.»(۳)

۱. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، ص ۵۲۱
۲. وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۳۹۳
۳. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۵۰

[box type=”note”] منبع:    برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران               [/box]

ا

[divider]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

آثار گفتن بسم الله در هنگام وضو

🟢 در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام در ثواب شروع وضو با بسم الله آمده است: و اگر در آغاز وضویش بسم الله بگوید، باعث پاک شدن همه اعضا از گناهان می شود.» (۱)

🟢 رسول خدا صلی الله علیه و آله به فردی که درباره ثواب وضو سؤال داشت، فرمودند: بدان! چون دستت را در آب بری و بسم الله الرحمن الرحیم بگویی، گناهانی که دستهایت انجام داده فرو می ریزد

🟢 و چون چهره خویش را بشویی، گناهانی که چشمهایت با نگاه کردنشان انجام داده اند از بین می رود، همچنین گناهان دهانت که تلفظ کرده زدوده می شود

🟢 و وقتی دو دست خود را از آرنج بشویی، گناهان، از دست راست و چپت فرو می ریزد و چون بر سر و پشت پاهای خود مسح کشی، گناهانی از بین می رود که قدمهایت به سوی آنها گام برداشته اند. پس این، پاداش وضوی تو است.»(۲)

🟢 امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: هر کس وضو بگیرد و نام خدا را ذکر کند (بسم الله الرحمن الرحیم بگوید) تمام بدنش پاک می شود و این وضو تا وضو[ی بعد]، خود کفاره گناهان میان دو وضو است و هر کس بسم الله نگوید، فقط اندامهایی که آب به آنها رسید پاک می شود.»(۳)

۱. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، ص ۵۲۱
۲. وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۳۹۳
۳. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۵۰

[box type=”note”] منبع:    برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران               [/box]

ا

[divider]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا