آشنایی با با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایران: قُرحَه (Ulcer)

   قُرحَه (Ulcer): زخم. ریش، جمع قروح. تفرق اتصالی که ریم کند. (ذخیره…). جدایی پیوستگی در گوشت بدن است در صورتی که گوشت بدون چرک باشد ولی اگر مقرون به چرک بود آن را قرحه گویند. قرشی گوید، جدا ساختن اتصال گوشت اگر تازه باشد آن را جراحت نامند و اگر مدتی از آن گذشته و چرک کرده باشد آن را قرحه خوانند. بنابراین قرحه غیر از جراحت است. و در وافیه است که جراحت از قرحه اعم باشد آنجا که گوید: تفرق اتصال اگر به گوشت فرو شود آن را جراحت گویند. و اگر جراحت ریم آرد آن را قرحه گویند. (از کشاف…). و از صدف سوخته مغسول کرده ذرور سازند و چند کَرت «دفعه» بکار دارند تری هاء قرحه را به چیند و خشک کند. (ذخیره…).

 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا