آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: نشانه های غلبه سودا (Signs of black.b over coming)

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: نشانه های غلبه سودا (Signs of black.b over coming)

 نشانه های غلبه سودا (Signs of black.b over coming): کوفتگی و بی طراوتی رنگ روی و خشکی پوست «تیرگی رنگ صورت و پوست» و رنگ بول مایل به سبزی و سیاهی «تیرگی و سیاهی ادرار» و گرسنگی دروغ و اندیشه های بسیار«زیاد فکرکردن» و اندوهناک بودن و خلوت جستن و ازهرچیزی ترسیدن و گمان های بد و نومیدی ازهمه کارها و سوختن فم معده «سوزش معده» و بزرگ شدن سپرز و پدید آمدن بهق سیاه «لکه های سیاه دربدن» و اندر خواب چیزهای ترسناک و دودها و خرابی دیدن «دیدن خواب های آشفته و کابوس» بخصوص فصل خزان و سال های کهولت و پیری و غذاهای سوداوی خوردن چون گوشت قدید و گوشت آهو و امثال آن.

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *