ارتباط فعالیت فیزیکی با افسردگی کمتر در کودکان

فعالیت متوسط تا شدید با افسردگی کمتر در کودکان سنین دبستان همراهی دارد. تقریباً  800 کودک در نروژ از نظر افسردگی و میزان فعالیت فیزیکی (اندازه گیری با استفاده از شتاب سنج کمری) در سن 6 و 8 و 10 سال ارزیابی شدند. شیوع افسردگی ماژور در هر 3 سال زیر 0/5 % بود. در تحلیل تعدیل شده مشخص شد میزان بالاتر فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید در سنین 6 و 8 سالگی با علایم افسردگی کمتر طی 2 سال بعد همراه است. هر 1 ساعت فعالیت فیزیکی در روز تقریباً با 0/2 علایم افسردگی کمتر همراه بود. با این حال کم تحرکی ارتباطی با افسردگی ماژور نشان نداد.

محققان می نویسند اگرچه اثرات فعالیت فیزیکی اندک بودند، معادل اثرات بدست آمده با مداخلات روانی- اجتماعی در کودکان و نوجوانان بوده اند. آنها نتیجه می گیرند که افزایش فعالیت فیزیکی در کودکان در سطح جامعه ممکن است از افسردگی، حداقل افسردگی تحت بالینی، پیشگیری کند.

 

Pediatrics January 2017

 منبع: نشریه نوین پزشکی/ شماره 637/1 بهمن 95 

کدمطلب:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا