ارتباط فعالیت فیزیکی با افسردگی کمتر در کودکان اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / ارتباط فعالیت فیزیکی با افسردگی کمتر در کودکان
ارتباط فعالیت فیزیکی با افسردگی کمتر در کودکان

ارتباط فعالیت فیزیکی با افسردگی کمتر در کودکان

فعالیت متوسط تا شدید با افسردگی کمتر در کودکان سنین دبستان همراهی دارد. تقریباً  ۸۰۰ کودک در نروژ از نظر افسردگی و میزان فعالیت فیزیکی (اندازه گیری با استفاده از شتاب سنج کمری) در سن ۶ و ۸ و ۱۰ سال ارزیابی شدند. شیوع افسردگی ماژور در هر ۳ سال زیر ۰/۵ % بود. در تحلیل تعدیل شده مشخص شد میزان بالاتر فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید در سنین ۶ و ۸ سالگی با علایم افسردگی کمتر طی ۲ سال بعد همراه است. هر ۱ ساعت فعالیت فیزیکی در روز تقریباً با ۰/۲ علایم افسردگی کمتر همراه بود. با این حال کم تحرکی ارتباطی با افسردگی ماژور نشان نداد.

محققان می نویسند اگرچه اثرات فعالیت فیزیکی اندک بودند، معادل اثرات بدست آمده با مداخلات روانی- اجتماعی در کودکان و نوجوانان بوده اند. آنها نتیجه می گیرند که افزایش فعالیت فیزیکی در کودکان در سطح جامعه ممکن است از افسردگی، حداقل افسردگی تحت بالینی، پیشگیری کند.

 

Pediatrics January 2017

 منبع: نشریه نوین پزشکی/ شماره ۶۳۷/۱ بهمن ۹۵ 

کدمطلب:

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *