اصطلاحات و لغات طب سنتی: سبب هایی که بر تن خشکی فزاید(Causes increase body driness) - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / اصطلاحات و لغات طب سنتی: سبب هایی که بر تن خشکی فزاید(Causes increase body driness)
اصطلاحات و لغات طب سنتی: سبب هایی که بر تن خشکی فزاید(Causes increase body driness)

اصطلاحات و لغات طب سنتی: سبب هایی که بر تن خشکی فزاید(Causes increase body driness)

سبب هایی که بر تن خشکی فزاید، یازده نوع است:

  • اول: حرکت به افراط از بهر آن که حرکت حرارت ها بر افروزاند و رطوبت ها به گدازد و تحلیل دهد.
  • دویم: بی خوابی به افراط از بهر آن که دماغ آسایش نیابد و رطوبت آن تحلیل پذیرد.
  • سیم: جماع بسیار از بهر آن که رطوبت ها از تن پرداخته شود.
  • چهارم: نایافتن غذا از بهر آن که تری مدد نیابد و آنچه رطوبت باشد هضم شود.
  • پنجم: غذاها و داروهای خشک.
  • ششم: بسیاری خشم و اندیشه از بهر آن که حرکت نفسانی حرارت را بر افروزاند و رطوبت را تحلیل دهد.
  • هفتم: سرمای به افراط که به عضوی رسد و او را به سبب سوء مزاج سرد از غذا کشیدن به خویش باز دارد.
  • هشتم: شستشوی به آب قابض.
  • نهم: سده از بهر آن که گذرهای غذا که اندر گذرها به اعضا رود بسته شود.
  • دهم: ضمادهای گرم از بهر آن که رطوبت ها را به گدازد و تحلیل دهد و یازدهم مقام کردن بسیار اندر گرمابه از بهر آن که عرق بسیار آورد و رطوبت ها را به گدازد.

منبع: ذخیره خوارزمشاهی

خشکی پوست

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *