امراض دماغ

???????

???

#امراض_دماغ

❇نزد فاضل الاطباء جالینوس منحصر. در پنج سبب است.

1⃣اول امراضی که سبب آن ورم عروق متصل به حجب دماغ یا در نفس دماغ باشد چون قرانیطس و لیسرغس و سباب سهری.

2⃣دوم امراضی که سبب آن اجتماع اخلاط ردیه یا بخارات ردیه که در دماغ باشدچون مالیخولیا و مانیا و قطرب و نسیان و بلاهت و سبات.

3⃣سیم؛ امراضی که از اجتماع اخلاط ردیه بلغم در تجاویف دماغ باشد مثل کابوس و صرع وسکته.

4⃣چهارم؛ امراضی که از اجتماع رطوبات فضلیه که در آلات حس و حرکت باشد مثل اختلاج و لقوه و خدر و رعشه و فالج و تشنج و کزاز.

5⃣پنجم؛ اصناف صداع که از جمیع اسباب مرکوره حادث شود.

➕قرانیطس: ورم و آماس حجاب و ورم دماغ را گویند.

لیسرغس: فراموشی

سبات سهری:در این بیماری هر گاه بلغم غلبه یابد علائم ان هم غلبه یابد.

مانیا: قسمتی از جنون و دیوانگی

قطرب: نوعی بیماری که جالت مالیخولیایی پیدا کند به فلج و لرزش اندام مبتلا شود.

بلاهت: کودنی، ضعف عقل

سبات:بیماری خواب زدگی که تا استانه از دست رفتن هوشیاری می رسد.

اختلاج: تکان خوردن یا پریدگی غیر ارادی عضوی از بدن

خدر: به خواب رفتن عضوی از بدن

 

?منبع: حدیقه الطب /ص۳۴/عبدالجواد بن ابی القاسم اصفهانی.

کدمطلب: 970312  15pc

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا