آخرین خبرها
امراض دماغ

امراض دماغ

???????

???

#امراض_دماغ

❇نزد فاضل الاطباء جالینوس منحصر. در پنج سبب است.

۱⃣اول امراضی که سبب آن ورم عروق متصل به حجب دماغ یا در نفس دماغ باشد چون قرانیطس و لیسرغس و سباب سهری.

۲⃣دوم امراضی که سبب آن اجتماع اخلاط ردیه یا بخارات ردیه که در دماغ باشدچون مالیخولیا و مانیا و قطرب و نسیان و بلاهت و سبات.

۳⃣سیم؛ امراضی که از اجتماع اخلاط ردیه بلغم در تجاویف دماغ باشد مثل کابوس و صرع وسکته.

۴⃣چهارم؛ امراضی که از اجتماع رطوبات فضلیه که در آلات حس و حرکت باشد مثل اختلاج و لقوه و خدر و رعشه و فالج و تشنج و کزاز.

۵⃣پنجم؛ اصناف صداع که از جمیع اسباب مرکوره حادث شود.

➕قرانیطس: ورم و آماس حجاب و ورم دماغ را گویند.

لیسرغس: فراموشی

سبات سهری:در این بیماری هر گاه بلغم غلبه یابد علائم ان هم غلبه یابد.

مانیا: قسمتی از جنون و دیوانگی

قطرب: نوعی بیماری که جالت مالیخولیایی پیدا کند به فلج و لرزش اندام مبتلا شود.

بلاهت: کودنی، ضعف عقل

سبات:بیماری خواب زدگی که تا استانه از دست رفتن هوشیاری می رسد.

اختلاج: تکان خوردن یا پریدگی غیر ارادی عضوی از بدن

خدر: به خواب رفتن عضوی از بدن

 

?منبع: حدیقه الطب /ص۳۴/عبدالجواد بن ابی القاسم اصفهانی.

کدمطلب: ۹۷۰۳۱۲  ۱۵pc

 

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *