امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام

امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام

محمدرضا مسعودی نژاد, احمدرضا یزدان بخش, بهمن محمدی, ملیحه حبیبی

 

چکیده

 

سابقه و هدف: روش‌های صحيح ضد‎عفوني، گندزدايي و رعايت اصول بهداشتي می‌توان بسياري از عفونت ها را کنترل نمايد. گندزداهاي مختلف معدني و آلي مي توانند در بخش هاي مختلف بيمارستاني به كار گرفته شوند. هدف از این تحقیق بررسی امکان‌سنجی توليد ماده‎ گندزداي مايع به روش الكتروليز محلول نمک طعام و بررسي كاربرد آن براي گندزدائي سطوح می‎باشد.

روش‏ بررسی: برای انجام این مطالعه پایلوتی طراحی و ساخته شد. محلول‌هایی با 5 غلظت نمک طعام (1، 3، 5، 7 و 10 درصد) و در 5 pH مختلف (2، 4/5، 7، 9/5، 12) تهیه گرديد و تحت تأثیر 5 شدت‌جریان (0/2، 0/4 ، 0/6 ،1،0/8آمپر) قرار گرفت. سپس نمونه‎ای از ستون آندی پایلوت گرفته و بر روی سوش میکروبی استافیلوکوکوس‎اورئوس مطابق استاندارد 9485 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران آزمايش گرديد.

یافته‎ها: نتایج نشان داد که افزایش غلظت نمک طعام ، افزایش شدت‌جریان الکتریکی و کاهش pH باعث مرگ‌ومیر بیشتر باکتری‎ها در سوش باکتریایی استافیلوکوکوس‎اورئوس شد. همچنين غلظت نمک طعام 1 تا 5 درصد و7= pH و شدت‌جریان 1 آمپر تمامی باکتری‌های سوش باکتریایی استافیلوکوکوس‎اورئوس را به‌طور کامل از بین برد.

How to cite this article:

Massoudinejad M, Yazdanbakhsh A, Mohamadi B, Habibe M. Possibility of making liquid Disinfectant from Electrolysis of NaCl. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2):69-74 .

 

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا