امکان‌سنجی تولید ماده‎ی گندزدای مایع از الکترولیز محلول نمک طعام

امکان‌سنجی تولید ماده‎ی گندزدای مایع از الکترولیز محلول نمک طعام

محمدرضا مسعودی نژاد, احمدرضا یزدان بخش, بهمن محمدی, ملیحه حبیبی

 

چکیده

 

سابقه و هدف: روش‌های صحیح ضد‎عفونی، گندزدایی و رعایت اصول بهداشتی می‌توان بسیاری از عفونت ها را کنترل نماید. گندزداهای مختلف معدنی و آلی می توانند در بخش های مختلف بیمارستانی به کار گرفته شوند. هدف از این تحقیق بررسی امکان‌سنجی تولید ماده‎ گندزدای مایع به روش الکترولیز محلول نمک طعام و بررسی کاربرد آن برای گندزدائی سطوح می‎باشد.

روش‏ بررسی: برای انجام این مطالعه پایلوتی طراحی و ساخته شد. محلول‌هایی با 5 غلظت نمک طعام (1، 3، 5، 7 و 10 درصد) و در 5 pH مختلف (2، 4/5، 7، 9/5، 12) تهیه گردید و تحت تأثیر 5 شدت‌جریان (0/2، 0/4 ، 0/6 ،1،0/8آمپر) قرار گرفت. سپس نمونه‎ای از ستون آندی پایلوت گرفته و بر روی سوش میکروبی استافیلوکوکوس‎اورئوس مطابق استاندارد 9485 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آزمایش گردید.

یافته‎ها: نتایج نشان داد که افزایش غلظت نمک طعام ، افزایش شدت‌جریان الکتریکی و کاهش pH باعث مرگ‌ومیر بیشتر باکتری‎ها در سوش باکتریایی استافیلوکوکوس‎اورئوس شد. همچنین غلظت نمک طعام 1 تا 5 درصد و7= pH و شدت‌جریان 1 آمپر تمامی باکتری‌های سوش باکتریایی استافیلوکوکوس‎اورئوس را به‌طور کامل از بین برد.

How to cite this article:

Massoudinejad M, Yazdanbakhsh A, Mohamadi B, Habibe M. Possibility of making liquid Disinfectant from Electrolysis of NaCl. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2):69-74 .

 

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن