تاثیرات خواب و بیداری

در محضر #شیخ_الرئیس

#تاثیرات_خواب_و_بیداری

خواب حکم سکون دارد و بیداری حکم حرکت. زیرا که در خواب، حرارت متوجه باطن می شود و در بیداری متوجه ظاهر و فی الحقیقة خواب عبارت است از حالتی که حاصل می شود در بدن حیوان به سبب بخار به دماغ که مبدأ حسِ حرکت است و چون بخار به دماغ می رسد به سبب سردی دماغ می بندد همچون ابرهای نزدیک به زمین و از او رطوبات و تری در دماغ حاصل می شود همچون باران از ابر، و چون دماغ تر می شود اعصاب سست می گردد و قوی را به ظاهر اعضا نمی رساند.پس حس و حرکت در ظاهر نمی ماند و این حال راخواب می گویند.
از این جهت است که خواب مقوی قوت های غذاست و سست کننده ی قوت های دماغ است و پی ها تر می کند و به سبب زیادتی تری، جوهر روح ها کدر می شود و پی ها سست می گردد و نمی گذارد که تحلیل و استفراغ غذا واقع شود و کوفت های بدنی به سبب هضم غذا دفع کند. ولیکن گاه هست که به سبب رسانیدن غذا به اعضا و جمع حرارت در بدن،ماده ایی که در پوست و قریب اوست به عرق دفع می کند، اما عرق در بیداری به سبب تحلیل است و عرق در خواب به سبب غلبه حرارت بر ماده.
و از خاصیت های خواب آن است که اگر در بدن ماده می یابد که قابلیت آن دارد که خون شود،آن را خون می سازد و بدن گرم می کند و اگر بدن خالی می یابد، سرد می کند به سبب آنکه اخلاط، لطیف می کند و به تحلیل می برد واگر خلط سرد در بدن می یابد که قابلیت خون شدن ندارد آن را در بدن پراکنده می کند و فعل بیداری ضد اینهاست که مذکور شد.
والله اعلم!

کد مطلب: H97020702

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا