تب بر اثر خوراکیهای گرم(حلوا،خرما،عسل و …)

تب بر اثر خوراکیهای گرم(حلوا،خرما،عسل و …)

? برخی اصطلاحات پزشکی در ادبیات فارسی و تاثیر آنها در اشعار و متون

◽️ یکی از علل بروز تب خوردن غذاهای گرم و صفرازا است.از آنجا که برخی از خوراکی های شیرین و گرم مانند رطب،حلوا،عسل و … صفرازا هستند بنابراین خوردن آنها می تواند ایجاد تب کند.

◽️ اخوینی در هدایه المتعلمین در بحث از تب های روزانه (حمی یوم) ضمن آنکه تب را از بیماری های گرم می داند یکی از علل بروز بیماری های گرم را خوردن غذاهای گرم ذکر کرده است. وی در این باره می گوید:

◽️ «اگر این تب از خوردن طعام گرم آمده بود بباید دانستن که آن کس را قوت طبیعی وی ضعیف بود هر غذایی را نتواند گواریدن… چون این کس را که حال او چنین بود طعامی خورد گرم یا شرابی خورد گرم و جگر وی را آن قوت نبود که آن طعام یا آن شراب را استحالت کندی و به مزاج خویس آردی آن طعام و شراب مزاج وی را بگرداند و به مزاج خویش آردی.

◽️ چون گرم گشت ناچار آن هوا که بدو اندر است… گرم گردد باز آن هوا که اندر دل است گرم شود به مجاورت باز هوای داغ نیز گرم گردد و از گرم گشتن این دو هوا و چون هوای دل گرم گشت هوای شرایین نیز گرم گردد و همه ی تن از آن گرم گردد. »

✍️ هدایه/648 و 651 با تلخیص

? در دانشنامه ی حکیم میسری نیز درباره ی تب ناشی از غلبه ی صفرا-که نتیجه ی خوردن غذاهای گرم و چرب و شیرین است- می خوانیم:

◽️ کسی کز پری صفرای بسیار
ز تب بی هش شود با زرد رخسار

◽️ به روز دو شود او سست و بی کار
چنان گویی که او دیرینه تیمار

◽️ نباشد این جز از خشکی و گرمی
و کم گشته ز وی سردی و نرمی

✍️ میسری/253

◽️ ولی تب کرده را حلوا چشیدن
نیرزد سال ها صفرا کشیدن

✍️ نظامی/خسرو و شیرین/217

? در لغت نامه ی دهخدا ذیل واژه ی تب دو شاهد از اوحدی و امیرخسرو دهلوی نیز در ارتباط با همین مضمون نقل گردیده است.1

منبع: اصطلاحات پزشکی در فرهنگ و ادب پارسی، دکتر اکرم گلشنی   

ع


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا