تدابیر پرستاری دلک

در انجام دلک ابتدا باید در موضع مورد نظر انجام گرددو سپس اطراف آن موضع دلک داده شود.

دلک ابتدا به آرامی شروع شود ودر صورت نیازبه شدت آن افزوده شود.

در صورتیکه نگهداشتن و احتباس رطوبت عضو مورد نیاز باشد باید در هنگام   دلک عضو را با روغنهای نگهدارنده رطوبت ، روغن مالی نمود .

چنانچه فقط تحلیل مواد  مورد نظر باشد ، دلک به تنهایی کافی است و در صورت نیاز به روغن مالی از روغنهای محلل باید استفاده نمود .

?دلکی که قبل از ورزش انجام شود به دلیل اینکه تمام اعضاء را آماده و مستعد می کند ، به آن ««دلک ملین»» گویند .

?دلکی که بعد از ورزش انجام شود ، باعث آرامش عضو و تخلیه سریع مواد زائدشده که به آن «« دلک استرداد  . دلک مسکن . دلک راحت »» گویند .

برای انجام دلک نوع استرداد ، ابتدا دلک با دست انجام شده و سپس مالش در جهت  ها و اشکال مختلف ادامه می یابد تا تمام اندامها از اثر مطلوب آن بهره مند شوند.

? منبع: اقدامات پرستاری سنتی. اعمال یداوی ص ۱۰۸.

کدمطلب: 961222   3pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا