تشنج

?نکته های شنیدنی?

#تشنج

?در هم کشیدن عصب باشد که مانع انبساط اعضا گردد و سبب آن رطوبت بود که عصب و عضله را گردانیده باشد و در طولش نقصان و در عرضش واقع شده باشد.
✳ علاج: مثل علاج فالج، و اگر باعث خشکی بود که در اعصاب به هم رسد آن را تشنج یا بس گویند و این مشکل تر است و عسر العلاج است و سبب آن یا از استفراغ بسیار باشدیا بخوابی یا غم یا حرکات به افراط یا حمیات حاده و امراض کثیره التحلیل و این نوع به تدریج حادث شود و علامت آن باریک شدن و لاغر شدن عضو باشد.
❇ علاج: ترطیب مزاج باید کردبه اغذیه خوب چون گوشت بره و بزغاله و مرغ و ماهی تازه و فالوده و خربزه خوب به خصوص خربزه کرکاب اصفهان که (لطیفی) می نامند و شیر میش تازه و امثال آن و از اشربه شربت بنفشه و خشخاش و انار و آب خیار و کدو مفید بود و اگر بسبب گزیدن عقرب و غیره تشنج به هم رسد، تریاق اربعه در شربتی از عسل حل کرده و بیاشامند و اگر به واسطه قرحه عصب بود، علاجش ذکر خواهند شد.

پی نوشت:

حمیات :جمع حمی، آنچه از ان حمایت میشود.

نوشته های مشابه
?منبع: حدیقه الطب/ ص۴۲/ عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی.

کدمطلب:970329 12pc‌

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا