توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات
توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات

توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات

✍✍ پوشیدن کفش، در روایات ما بیشتر از خود پوشاک تاکید شده است و این مسئله بسیار اهمیت دارد.

🔷🔸رنگ کفش

اهمیت بسیار زیادی دارد این مسئله.متاسفانه امروزه پوشیدن کفش مشکی بسیار رایج شده است در حالی که کفش مشکی در روایات ما به شدت نهی شده است و و عوارض زیادی دارد از جمله ضعف بینایی،ناتوانی جنسی،پیری زود رس ،هم و غم و افسردگی و ….بسیاری از مشکلات جنسی که امروزه وجود دارد به خاطر همین پوشیدن کفش مشکی می باشد.

🔹ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ:

ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺣَﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﺳَﺪﻳﺮ: ﺩَﺧَﻠﺖُ ﻋَﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﻋَﺒﺪِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺭِﺟﻠﻲ ﻧَﻌﻞٌ ﺳَﻮﺩﺍﺀُ. ﻓَﻘﺎﻝَ: ﻳﺎ ﺣَﻨﺎﻥُ، ﻣﺎ ﻟَﻚَ ﻭﻟِﻠﺴﱠﱠﻮﺩﺍﺀِ؟! ﺃﻣﺎ ﻋَﻠِﻤﺖَ ﺃﻥﱠﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﺛَﻠﺎﺙَ ﺧِﺼﺎﻝٍ: ﺗُﻀَﻌﱢﱢﻒُ ﺍﻟﺒَﺼَﺮَ، ﻭﺗُﺮﺧِﻲ ﺍﻟﺬﱠﱠﻛَﺮَ، ﻭﺗﻮﺭِﺙُ ﺍﻟﻬَﻢﱠﱠ؟ ﻭﻣَﻊَ ﺫﻟِﻚَ ﻣِﻦ ﻟِﺒﺎﺱِ ﺍﻟﺠَﺒّﺎﺭﻳﻦَ. ﻗﺎﻝَ: ﻓَﻘُﻠﺖُ: ﻓَﻤﺎ ﺃﻟﺒَﺲُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨﱢﱢﻌﺎﻝِ؟ ﻗﺎﻝَ: ﻋَﻠَﻴﻚَ ﺑِﺎﻟﺼﱠﱠﻔﺮﺍﺀِ ؛ ﻓَﺈِﻥﱠﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﺛَﻠﺎﺙَ ﺧِﺼﺎﻝٍ: ﺗَﺠﻠُﻮ ﺍﻟﺒَﺼَﺮَ، ﻭﺗَﺸُﺪﱡﱡ ﺍﻟﺬﱠﱠﻛَﺮَ، ﻭﺗَﺪﺭَﺃُ ﺍﻟﻬَﻢﱠﱠ، ﻭﻫِﻲَ ﻣَﻊَ ﺫﻟِﻚَ ﻣِﻦ ﻟِﺒﺎﺱِ ﺍﻟﻨﱠﱠﺒِﻴﱢﱢﻴﻦَ. [۱]

 

🔹🔹ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ:

ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺣﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﺳَﺪﻳﺮ: ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺶ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺑﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻡ.

ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺍﻯ ﺣﻨﺎن! ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ، ﭼﻪ ﻛﺎﺭ؟!

ﺁﻳﺎ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺳﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺍﺳﺖ:

ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺁﻟﺖ ﺭﺍ ﺳﺴﺖ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ، ﻭ ﭘﻴﺮﻯ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺟﺎﻣﻪ ﺟﺒّﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟ ».

ﮔﻔﺘﻢ: ﭘﺲ ﭼﻪ ﭘﺎﻯ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﺑﭙﻮﺷﻢ؟

ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ ﺯﺭﺩ ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺳﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺍﺳﺖ:

ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﻠﺎ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ﺁﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ، ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ».

💥فواید پوشیدن کفش سفید یا زرد :

در روایات ما به پوشیدن کفش سفید و زرد توصیه شده است.

البته در مورد بانوان هم این صدق میکند که کفش مشکی نپوشند بهتر است که کفش های تیره بپوشند مثل قهوه ای تیره اما مشکی نپوشند.

✅ قوت بینایی

✅ از بین رفتن هم و غم

✅ درمان نازایی

💥توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات :

✅ زمان غذا خوردن کفش ها را از پا در بیاورید.

✅ زمان پوشیدن کفش ابتدا کفش راست را بپوشید و سپس کفش چپ و زمان در آوردن ابتدا کفش چپ را در بیاورید.

✅ هیچ زمان با یک کفش یا یک دمپایی راه نروید که احتمال جنون هست.

✅ پیامبر نهی فرمودند به صورت ایستاده کفش پوشیدن را؛ باید نشسته کفش پوشید.

منابع: 

۱٫ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۶، ﺹ ۴۶۵، ﺡ ۲، ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ، ﺹ ۹۹، ﺡ ۵۰، ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﺄﻋﻤﺎﻝ، ﺹ ۴۳، ﺡ ۱ ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ «ﺗﺤﺪّ» ﺑﺪﻝ «ﺗﺠﻠﻮ».

۲٫إرشادات الرسول المصطفی فی الصحه و طول العمر، آیت الله تبریزیان.

کدمطلب:۹۷۰۹۱۸۴۲

توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *