آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات
توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات

توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات

✍✍ پوشیدن کفش، در روایات ما بیشتر از خود پوشاک تاکید شده است و این مسئله بسیار اهمیت دارد.

🔷🔸رنگ کفش

اهمیت بسیار زیادی دارد این مسئله.متاسفانه امروزه پوشیدن کفش مشکی بسیار رایج شده است در حالی که کفش مشکی در روایات ما به شدت نهی شده است و و عوارض زیادی دارد از جمله ضعف بینایی،ناتوانی جنسی،پیری زود رس ،هم و غم و افسردگی و ….بسیاری از مشکلات جنسی که امروزه وجود دارد به خاطر همین پوشیدن کفش مشکی می باشد.

🔹ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ:

ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺣَﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﺳَﺪﻳﺮ: ﺩَﺧَﻠﺖُ ﻋَﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﻋَﺒﺪِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺭِﺟﻠﻲ ﻧَﻌﻞٌ ﺳَﻮﺩﺍﺀُ. ﻓَﻘﺎﻝَ: ﻳﺎ ﺣَﻨﺎﻥُ، ﻣﺎ ﻟَﻚَ ﻭﻟِﻠﺴﱠﱠﻮﺩﺍﺀِ؟! ﺃﻣﺎ ﻋَﻠِﻤﺖَ ﺃﻥﱠﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﺛَﻠﺎﺙَ ﺧِﺼﺎﻝٍ: ﺗُﻀَﻌﱢﱢﻒُ ﺍﻟﺒَﺼَﺮَ، ﻭﺗُﺮﺧِﻲ ﺍﻟﺬﱠﱠﻛَﺮَ، ﻭﺗﻮﺭِﺙُ ﺍﻟﻬَﻢﱠﱠ؟ ﻭﻣَﻊَ ﺫﻟِﻚَ ﻣِﻦ ﻟِﺒﺎﺱِ ﺍﻟﺠَﺒّﺎﺭﻳﻦَ. ﻗﺎﻝَ: ﻓَﻘُﻠﺖُ: ﻓَﻤﺎ ﺃﻟﺒَﺲُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨﱢﱢﻌﺎﻝِ؟ ﻗﺎﻝَ: ﻋَﻠَﻴﻚَ ﺑِﺎﻟﺼﱠﱠﻔﺮﺍﺀِ ؛ ﻓَﺈِﻥﱠﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﺛَﻠﺎﺙَ ﺧِﺼﺎﻝٍ: ﺗَﺠﻠُﻮ ﺍﻟﺒَﺼَﺮَ، ﻭﺗَﺸُﺪﱡﱡ ﺍﻟﺬﱠﱠﻛَﺮَ، ﻭﺗَﺪﺭَﺃُ ﺍﻟﻬَﻢﱠﱠ، ﻭﻫِﻲَ ﻣَﻊَ ﺫﻟِﻚَ ﻣِﻦ ﻟِﺒﺎﺱِ ﺍﻟﻨﱠﱠﺒِﻴﱢﱢﻴﻦَ. [۱]

 

🔹🔹ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ:

ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺣﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﺳَﺪﻳﺮ: ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺶ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺑﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻡ.

ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺍﻯ ﺣﻨﺎن! ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ، ﭼﻪ ﻛﺎﺭ؟!

ﺁﻳﺎ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺳﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺍﺳﺖ:

ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺁﻟﺖ ﺭﺍ ﺳﺴﺖ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ، ﻭ ﭘﻴﺮﻯ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺟﺎﻣﻪ ﺟﺒّﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟ ».

ﮔﻔﺘﻢ: ﭘﺲ ﭼﻪ ﭘﺎﻯ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﺑﭙﻮﺷﻢ؟

ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ ﺯﺭﺩ ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺳﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺍﺳﺖ:

ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﻠﺎ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ﺁﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ، ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ».

💥فواید پوشیدن کفش سفید یا زرد :

در روایات ما به پوشیدن کفش سفید و زرد توصیه شده است.

البته در مورد بانوان هم این صدق میکند که کفش مشکی نپوشند بهتر است که کفش های تیره بپوشند مثل قهوه ای تیره اما مشکی نپوشند.

✅ قوت بینایی

✅ از بین رفتن هم و غم

✅ درمان نازایی

💥توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات :

✅ زمان غذا خوردن کفش ها را از پا در بیاورید.

✅ زمان پوشیدن کفش ابتدا کفش راست را بپوشید و سپس کفش چپ و زمان در آوردن ابتدا کفش چپ را در بیاورید.

✅ هیچ زمان با یک کفش یا یک دمپایی راه نروید که احتمال جنون هست.

✅ پیامبر نهی فرمودند به صورت ایستاده کفش پوشیدن را؛ باید نشسته کفش پوشید.

منابع: 

۱٫ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۶، ﺹ ۴۶۵، ﺡ ۲، ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ، ﺹ ۹۹، ﺡ ۵۰، ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﺄﻋﻤﺎﻝ، ﺹ ۴۳، ﺡ ۱ ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ «ﺗﺤﺪّ» ﺑﺪﻝ «ﺗﺠﻠﻮ».

۲٫إرشادات الرسول المصطفی فی الصحه و طول العمر، آیت الله تبریزیان.

کدمطلب:۹۷۰۹۱۸۴۲

توصیه هایی راجع به کفش بنابر روایات

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *