تپش قلب (خفقان) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / تپش قلب (خفقان)
تپش قلب (خفقان)

تپش قلب (خفقان)

تپش قلب (خفقان)

حرکت‌ اختلاجیه‌ای است که عارض قلب می‌گردد و به هر چیزی که به قلب اذیت می رساند و قلب منقبض می گردد برای دفع مواد موذی و رنجاننده زیرا که دفع به قبض صورت می گیرد و منبسط می گردد و برای استراحت و استعداد قبضی دیگر سخت‌تر از اول و این حرکت مثل حرکت انبساطیه و انقباضیه نیست که برای دفع بخار دودی و جذب نسیم عارض می‌شود.
زیراکه با اختلاف و اضطراب همراه است.

و آن خلط رنج آور گاهی از زیادتی خون می‌باشد (غلبه خون) به حسب کمیت هر چند در کیفیت صالح باشد و علامتش همان علامات پر بودن خون است از ارتفاع عروق و کشیدگی آن ها و سختی و کسالت و پر بودن نبض و رنگین بودن ادرار و گرمی آن.
علاجش فصد باسلیق است از جانب چپ برای آنکه نفعش بهتر و تمام تر و کاملتر است و آشامیدن رایب است صاحب ذخیره گفته است که رایب آبی است زرد رنگ که بر روی دوغ می ایستد چون آن را در شب در مکان سرد قرار دهند و آن مسکن حرارت و ملین طبیعت است.

گاهی آن خلط موذی سودا است که در عروق قلب به هم می رسد
علامتش فساد فکر و وحشت و حالت قریبه به مالیخولیا است به سبب فساد برانگیخته شده که از قلب به دماغ (مغز) می رسد. علاج آن علاج مالیخولیا است که از غلبه سودا حادث می گردد همچنین تقویت قلب‌ به تدبیر حکیمانه.
و گاهی می شود که تپش قلب از روانی خون در بدن و سوءتدبیر در خوردن و آشامیدن که خون را کم و رقیق و با فاسد می کند حادث می گردد و سبب ضعف قلب می‌شود و شیخ ابن سینا گفته اند که هر ضعفی که عارض قلب می‌گردد مادامی که در آن بقیه از قوت قلب باشد مضطرب می‌شود برای دفع آن، و تپش به هم می‌رسانند و ضعفی که در آن به هم رسد موجب شدت افعال آن می‌گردد حتی آن که از ابخره غذا نیز منفعل می شود. علاجش کسب کردن خون پسندیده و معتدل القوام است به غذاهای پسندیده
و گاهی تپش قلب با مشارکت معده حادث می گردد به جهت خلط فاسد صفراوی سوزنده یا لزج یا غذای فاسدی که در معده باشد و دلیلش دلایل احوال معده است با آنچه از آن بیرون می آید.‌علاجش تنقیه معده است به قی و اسهال و تقویت معده و تقویت قلب.
و گاهی از لطف و حس قلب تپش حادث می گردد یعنی اینکه مشکلی یا عاملی رنج‌آور باعث آن شود که از کیفیات حاره و بارده و انفعالیه‌ی نفسانیه عارض می گردد حتی آنکه از ابخره‌ی غذا و اخلاطی که بعد از آن خالی نمی باشد رنج کشیده می گردد با سلامت بدن و صحت افعال و بقای قوت و قوت نبض.

منبع: قانونچه
گردآورنده: یکی از حامیان احیای سلامت

کد مطلب: H96101004

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *