خواص اسقیل یا پیاز عنصل

?نکته های شنیدنی?

#اسقیل_یا_پیاز_عنصل

?غذای دوائی است.

ریشه های سفیدی که دارای لایه های طولانی است و بصل العنصل معروف است.

انواع آن بیابانی و غیر بیابانی است.

نوشته های مشابه

و بهترینش ?از جایی که گیاهان زیادی دارد جمع کرده باشند، درخشنده، مزه اش مخلوطی از شیرینی، تندی و تلخی باشد.

?طبیعت آن? گرم و خشک در درجه سوم و بعضی گفته اند در دوم

?مقدار مصرف: یک مثقال و برای راندن اخلاط غلیظ، دو مثقال و با همین اندازه نمک، ناشتا بخورد.

?منفعتش? مقطع، محلل، مفرح و دارای چسبندگی سوزان است.

خون را به ظاهر بدن جذب می‌کند.

اگر بر زگیل مالیده شود، آن را بر می کند.

سرکه آن، معده و هضم را تقویت و انسدادها را باز می‌کند.

برای سختی طحال، یرقان، سیاتیک، دل پیچه، استسقا، سرفه مزمن، بر آمدن چرک از ریه نافع است و سینه را می پالاید.

با عسل برای دالثعلب مفید است.

حشرات، مار، گرگ را دور و موش از بوی بد آن فرار می‌کند.

برای تمام بیماری های سرد و صرع مفید است.

?مضرتش? مضر عصب است و سردرد می آورد.

دفع مضرتش?  ماهلو، سکنجبین شکری

و جانشین آن ?زیره رومی می‌باشد.

منبع:?فصل اول داروهای مفرد صفحه ۷۴ ۷۵ تقویم الادویه محمد بن علی طبیب اسفراینی

کدمطلب:‌971219  10PC


خواص اسقیل یا پیاز عنصل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا